Trav

Vi har også et eget travhjørne i lokalet. Her kan du med nye og moderne skjermer tippe på dagens trav. Hver Fredag er det også gratis pølser å få i travhjørnet.